POLİTİKALARIMIZ
POLİTİKALARIMIZ

DESA’yı benzerlerinden farklı kılan dikey entegre iş modeli; şirketin tabakhaneleri, deri giyim, çanta ve aksesuar üretim kabiliyeti ve perakende satış noktaları aracılığıyla müşterisine sunduğu hizmet sürecinin tüm safhalarını kontrol altında tutmasıdır.


Bu kapsamda verimlilikten ödün vermeden büyümek ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda lider konuma gelmek vizyonumuz ile “sürdürülebilir çevre” ilkesini benimsiyoruz. Büyümemizi destekleyen ileri düzeyde teknolojik altyapımızla oluşturduğumuz çevre yönetimi yaklaşımımızla, yarınlarımızı koruma altına alıyoruz.


Çevre Politikamız

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere göre hareket ederek, sürekliliği temel alan çevre politikamıza ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir.


• Faaliyetlerimizi sürdürürken, tabi olduğumuz uygunluk yükümlülükleri çerçevesinde yürürlükteki çevre mevzuatlarına ve düzenlemelerine uymak,

• Fabrikamızda tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirmek ve kirliliği önlemek, • Atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf ederek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanakları sağlamak,

• Doğal kaynak kullanımını azaltmak için enerji ve hammadde kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,

• Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörünü dikkate almak,

• Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlamak,

• Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek.

Dökümanlar

Desa Ayrımcılık Karşıtı Politikası

Desa Çocuk ve Genç İşçi Politikası

Desa Enerji Yönetimi Politikası

Desa İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Desa Sürdürülebilirlik Politikası

Desa Çevre Politikası

Desa Kimyasal Yönetim Politikası

Desa Sosyal Güvenlik Politikası

Desa Etik Politikası


Desa Sürdürülebilirlik Komitesi


Desa ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Desa ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Desa 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Desa 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi